Investment

Investment

ช่วงเดือนที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสฟังมุมมองจากนักลงทุนในแวดลงสตาร์ทอัพหลายจากงานเสวนา ซึ่งมีมุมมองที่น่าสนใจและสอดคล้องกันดังนี้

  • สถานการณ์การลงทุนและระดมทุนในสตาร์ทอัพเริ่มชะลอตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการระดมทุนในสตาร์ทอัพในระยะ หกเดือนข้างหน้า ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดการยกเลิกการลงทุนหลังจากที่เจรจา ข้อตกลงในการลงทุนเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว หรือการขอเจรจาข้อตกลงใหม่อีกครั้ง (Renegotiate) ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ใช่วิถีการทำงานของนักลงทุนสถาบันที่อยู่ในแวดวงการลงทุนมายาวนาน
  • สตาร์ทอัพได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป ในกรณีธุรกิจ B2B อาจจะประสบปัญหาการชะลอการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมในรูปแบบ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ (Hardware) อาจจะได้รับผลกระทบจาก การปิดตัวของโรงงานเพื่อควบคุมโควิด รวมถึงการขึ้นราคาส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม สตาร์ทอัพที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา e-Learning, Home Entertainment, Food Delivery, Remote Working หรือเรื่อง Health Tech เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์ ทั้งทางด้านรายได้และจำนวนผู้ใช้บริการ รวมถึงการอัตราการใช้นวัตกรรม (Technology Adoption) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 3-6 เดือน
  • ในช่วงวิกฤตสตาร์ทอัพต่างปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยมีเป้ามีหมายเพื่อยืด รันเวย์ ให้ครอบคลุมระยะเวลา 18-24 เดือน นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการปรับกลยุทธ์หรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระบบต่างๆ ที่อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงภาวะปกติ รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้นวัตกรรมของสตาร์ทอัพเพื่อสนับสนุนการปรับตัวขององค์กรต่างๆการดำเนินการของภาครัฐ หรือการสนับสนุนภาคธุรกิจในภาพรวม
  • นักลงทุนมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำต่อบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้ร่วมลงทุน (Portfolio Companies) โดยให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย แบ่งปันข้อมูลจากสำนักงานในประเทศต่างๆเพื่อให้สตาร์ทอัพสามารถเตรียมกลยุทธ์รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินในกรณีที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในระยะ 6-12 เดือนข้างหน้า หากมีความจำเป็นจะต้องระดมทุนจริงๆควร พูดคุยกับนักลงทุนปัจจุบันหรือกลุ่มนักลงทุนที่มีความคุ้นเคยกันมาก่อน
  • ถึงแม้จะเป็นช่วงวิกฤต นักลงทุนต่างเฟ้นหาโอกาสการลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆ ในอนาคต และเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน path to profitability ที่ชัดเจน และ ตัวชี้วัดต่างๆเช่น Net Revenue หรือ Unit Economics มากกว่าที่จะพิจารณา ตัวชี้วัดที่บ่งบอกเรื่องอัตราการเติบโตเพียงอย่างเดียว

นอกเหนือจากมุมมองต่างๆข้างต้น การปรับตัวอย่างรวดเร็วของสตาร์ทอัพ ecosystem ในทุกๆภาคส่วน เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นการแข่งขันระดับโลก งานเสวนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ การยกระดับความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเป็นหนึ่งในกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆสู่ความยั่งยืนในอนาคต

บทความนี้เรียบเรียงจากงานเสวนาต่างๆดังนี้

Angel Central Learning Forum: Startup Investing During & Post Covid 19, 13th May 2020  https://www.angelcentral.co/

Angel Central Learning Forum: Operating & Surviving in a recession 2nd April 2020  https://www.angelcentral.co/

Deal Street Asia: Open for Business: Sequoia & Vertex on dealmaking in times of COVID 19 อ่านสรุปภาษาไทยและบทความที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่ https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=7035

EN: https://www.dealstreetasia.com/stories/vertex-sequoia-open-for-biz-188702/

Plug & Play: APAC X Cross Border Showcase: 26 – 28 May 2020 https://www.plugandplaytechcenter.com/

 

Related Posts

Swisstech Pitchinar งานแสดงศักยภาพเทคสตาร์ทอัพจากสวิสเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 swissnex China (หน่วยงานรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรต่าง

Read more "Swisstech Pitchinar งานแสดงศักยภาพเทคสตาร์ทอัพจากสวิสเซอร์แลนด์"

การพัฒนา ความยั่งยืน และการลงทุน (Sustainability & Investment) ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 เมื่อกล่าวถึงการลงทุนและความยั่งยืน หลายๆคนอาจจะคุ้นกับคำว่า Environmental, Social & Governance (ESG) Investing หรือกลยุทธ์การลงทุนโดยการพิจารณากลยุทธ์ของธุรกิจ

Read more "การพัฒนา ความยั่งยืน และการลงทุน (Sustainability & Investment) ตอนที่ 1"