Cash versus Profit ?

ด้วยประสบการณ์จากการทำงานที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) ให้กับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก ได้ปรากฎข้อสรุปที่น่าแปลกใจว่า…