การบริหารจัดการ ธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ช่วงวิกฤตโควิด 19 และการเตรียมความพร้อมรับ New Normal

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ทาง Plug and Play Tech Centre สำนักงานประเทศฝรั่งเศส ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อการบริหารธุรกิจค้าปลีกช่วงล๊อคดาวน์ และ…

Cash versus Profit ?

ด้วยประสบการณ์จากการทำงานที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) ให้กับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก ได้ปรากฎข้อสรุปที่น่าแปลกใจว่า…